Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (στοιχεία ΙΟΒΕ) σημείωσε μηνιαία βελτίωση τον Απρίλιο 2017. Διαμορφώθηκε στις 94,9 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 93,4 και 92,9 ΜΔ τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο 2017 αντίστοιχα.
  • Σε ότι αφορά την πορεία των επί μέρους δεικτών εμπιστοσύνης, στις υπηρεσίες καταγράφηκε η υψηλότερη θετική μεταβολή (+2,3 ΜΔ) και ακολούθησαν οι καταναλωτές (+2,2 ΜΔ), η βιομηχανία (+1,1 ΜΔ) και το λιανικό εμπόριο (+0,3). Ο δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές είχε αρνητική συνεισφορά σημειώνοντας πτώση -3,7 ΜΔ.