Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η ελληνική οικονομία με άλλες χώρες της αλλοδαπής, κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση για 4ο συνεχή μήνα τον Ιούλιο 2017 (+€17,4 εκατ.).
  • Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, η ετήσια μεταβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος των -€131,4 εκατ.