Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (provisional data) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών (δημοσίευση: 2/6/2017) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 0,4% σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο 2017 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία).
  • Σε όρους ονομαστικών μεγεθών, δηλαδή λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίδραση της μεταβολής των τιμών, η τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ ήταν 0,4% και η αντίστοιχη ετήσια 0,9%.
  • Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 1ο τρίμηνο 2017 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ (δημοσίευση 15/5/2017).