Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενόψει των αναμενόμενων συζητήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΔΝΤ για το ζήτημα της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της Ελλάδας καθώς και των αποσαφηνίσεων για το μεσο-μακροπρόθεσμο πλαίσιο ελάφρυνσής του που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του Ταμείου στο υφιστάμενο πρόγραμμα προσαρμογής και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η μελέτη παρουσιάζει μεταξύ άλλων: (i) επισκόπηση των σημαντικότερων αποκλίσεων στις απόψεις της ευρωπαϊκής πλευράς και του ΔΝΤ σχετικά με το μέγεθος και το εύρος της επιπλέον ελάφρυνσης χρέους που απαιτείται για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, (ii) αναθεωρημένη μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους για την περίοδο 2017-2060, και (iii) αναλυτική παρουσίαση των δυνητικών επιπτώσεων εναλλακτικών προγραμμάτων ελάφρυνσης χρέους.