Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 23,0% τον Νοέμβριο 2016.
  • Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε πτώση -1,5 ποσοστιαίων μονάδων (24,5% τον Νοέμβριο 2015).
  • Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε σε ετήσια βάση +1,4% (+49,1 χιλ άτομα) και των ανέργων μειώθηκε -6,5% (-76,5 χιλ).
  • Ως εκ τούτου, το εργατικό δυναμικό συρρικνώθηκε -0,6% (-27,4 χιλ).