Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Για το σύνολο του 1ου τριμήνου 2018, τόσο ο δείκτης PMI για τον τομέα της μεταποίησης όσο και ο δείκτης οικονομικού κλίματος (στοιχεία ΙΟΒΕ) παρουσίασαν βελτίωση σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση.