Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε τις τρέχουσες προβλέψεις επίσημων οργανισμών (και τη μέση εκτίμηση της αγοράς) για την πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του ποσοστού ανεργίας και του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία, καθώς και τους κινδύνους – ανοδικούς και καθοδικούς – που τις συνοδεύουν. Επιπρόσθετα, αναλύουμε τους δείκτες υψηλής συχνότητας της ελληνικής οικονομίας που δημοσιεύτηκαν πιο πρόσφατα. Μέσω αυτών των δεικτών, των οποίων η δημοσίευση κατά πλειοψηφία προηγείται της ανακοίνωσης του τριμηνιαίου ΑΕΠ, δύναται να σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα για την επίδοση της οικονομίας στην πολύ βραχυχρόνια περίοδο (π.χ. τρίμηνο).