Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε την εξέλιξη των δεικτών οικονομικής δραστηριότητας και συγκυρίας που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα για τους μήνες Οκτ-23, Νοε-23 και Δεκ-23. Επιπρόσθετα, παραθέτουμε τις πρόσφατες εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την 6ετία 2023-2028. Σε ό,τι αφορά το δ’ τρίμηνο 2023, η εικόνα σε έναν βαθμό είναι θετική, καθότι η βιομηχανική παραγωγή, ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία και η συνολική απασχόληση κινήθηκαν ανοδικά στο εν λόγω χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο δείκτης PMI μεταποίησης, ένας δείκτης που όταν βρίσκεται άνω (κάτω) των 50 μονάδων υποδεικνύει βελτίωση (χειροτέρευση) των λειτουργικών συνθηκών, διαμορφώθηκε στις 51,0 μονάδες το δ’ τρίμηνο 2023, από 47,9 μονάδες το δ’ τρίμηνο 2022.