Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) ενισχύθηκε για 3ο έτος στη σειρά το 2019. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στα €143,1 δις σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά €8,6 δις ή 6,4%