Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία αναλύουμε την επίπτωση των αλλεπάλληλων κρίσεων που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει η ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαπενταετία στις αμοιβές των εργαζομένων στη χώρα μας. Η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού, από το 86,4% του αντίστοιχου της ευρωζώνης το 2009, είχε μειωθεί στο 56,9% το 2022. Η αύξηση των πραγματικών μισθών έγκειται στην αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της στροφής της οικονομίας προς κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Αυτό προαπαιτεί, μεταξύ άλλων, απρόσκοπτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με έμφαση στον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης, την ενίσχυση της διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και κυρίως, συναίνεση για την υλοποίηση ενός μακρόπνοου σχεδιασμού με την εφαρμογή συνεπούς οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.