Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2021, ήτοι το δεύτερο έτος της υγειονομικής κρίσης, αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τις καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το προαναφερθέν μέγεθος ανήλθε στα €4,8 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,7% του ονομαστικού ΑΕΠ.