Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 διαμορφώθηκε σε έλλειμμα €4,066 δισεκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα €6,500 δισεκ. Αντιστοίχως, το πρωτογενές έλλειμμα ήταν μικρότερο έναντι του στόχου κατά €2,426 δισεκ. (€1,487 δισεκ. vs €3,913 δισεκ.). Σε σύγκριση με το 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, τα καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού ήταν αυξημένα κατά €4,011 δισεκ. ή 18,0% και οι αντίστοιχες δαπάνες μειωμένες κατά €2,722 δισεκ. ή 10,3%, αντικατοπτρίζοντας σε έναν βαθμό την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, την απόσυρση πολλών από τα μέτρα στήριξης και την ενίσχυση του ΑΕΠ.