Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η υπεραπόδοσή της έναντι της ΕΕ-27 και της Ευρωζώνης, αντανακλώνται στην ενίσχυση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης από το 62,0% της ΕΕ-27 το 2020 στο 67,8% το 2022. Πάρα ταύτα, η Ελλάδα έχει το τρίτο χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-27. Τούτων δοθέντων, υπάρχει ανάγκη για συνέχιση της φάσης επέκτασης μέσω αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών.