Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο μέσος όρος του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ) έμεινε οριακά αμετάβλητος το 1ο τρίμηνο 2019. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις 100,7 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 100,8 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε ετήσια διεύρυνση της τάξης των €486,6 εκατ. τον Ιανουάριο 2019 και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν σε μηνιαία βάση κατά €747,7 εκατ. τον Φεβρουάριο 2019.