Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με το δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ) για τον μήνα Αύγουστο 2022 (πηγή: ΥΠΟΙΚ), τα καθαρά έσοδα ΚΠ στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου ανήλθαν στα €39,232 δισεκ. σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά €5,695 δισεκ. ή 17,0%. Στο σκέλος των δαπανών ΚΠ, σημειώθηκε οριακή συγκράτηση έναντι του στόχου κατά €192 εκατ. ή 0,4% στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, το ισοζύγιο ΚΠ στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 ανήλθε σε έλλειμμα €4,105 δισεκ. σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι του στόχου για έλλειμμα €9,992 δισεκ.