Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022 αποδείχτηκε καλύτερο από τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2023 (Νοε-22), σύμφωνα με τον οποίο το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης εκτιμάτο σε έλλειμμα 4,1% του ΑΕΠ (έλλειμμα 2,3% βάσει της πρώτης κοινοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ) και το αντίστοιχο πρωτογενές ισοζύγιο εκτιμάτο σε έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ (πλεόνασμα 0,1% βάσει της πρώτης κοινοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ).