Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η τουριστική βιομηχανία αποτέλεσε βασικό μοχλό ενίσχυσης του εγχώριου εισοδήματος στην Ελλάδα το 2019. Συγκεκριμένα, τα ταξιδιωτικά έσοδα εκτός κρουαζιέρας διαμορφώθηκαν στα €17,7 δις σε τρέχουσες τιμές το 2019 (€18,2 δις συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από κρουαζιέρες) ενισχυμένα σε ετήσια βάση κατά 12,9% ή €2,0 δις.