Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές (ή αλλιώς καθαρές εξαγωγές), παρουσίασε θετική ετήσια μεταβολή για 5ο συνεχή μήνα τον Αύγουστο 2017. Διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα €2.148,8 εκατ. από €2.064,9 εκατ. τον Αύγουστο 2016 (αύξηση κατά €83,9 εκατ.).
  • H ετήσια αύξηση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών τον Αύγουστο 2017 (€83,9 εκατ.) ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €587,5 εκατ. (ταξιδιωτικό €524,2 εκατ., μεταφορών €62,0 εκατ. και λοιπών υπηρεσιών €1,3 εκατ.) και της συρρίκνωσης του ισοζυγίου αγαθών κατά -€503,6 εκατ. (καύσιμα -€473,8 εκατ., αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία -€25,7 εκατ. και πλοία -€4,1 εκατ.).