Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tο πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ανήλθε σε πλεόνασμα €7,080 δις ή 4,0% ως ποσοστό του ΑΕΠ (4,2% σε όρους προγράμματος έναντι στόχου 1,75%) το 2017 από €6,709 δις ή 3,9% του ΑΕΠ το 2016.