Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε: 1ον τη συνεισφορά των επί μέρους κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της απασχόλησης στην Ελλάδα το 2019, 2ον τα δομικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης σε όρους θέσης στο επάγγελμα, επιπέδου εκπαίδευσης και ηλικιακής ομάδας και 3ον μια ανάλυση ευαισθησίας για το ποσοστό ανεργίας το 2020 σε διαφορετικά σενάρια για την πορεία της απασχόλησης.