Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2018 οι εξαγωγές εμπορευμάτων (εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών) και υπηρεσιών ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 11,3% και 7,6% αντίστοιχα. Οι τομείς της βιομηχανίας, των χημικών, των τροφίμων, του τουρισμού και των μεταφορών αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς ενίσχυσης των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών το 3ο τρίμηνο 2018