Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε έλλειμμα €3,9 δισεκ. το πρώτο τρίμηνο 2023, μειωμένο κατά €3,1 δισεκ. (44,8%) σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Η εν λόγω βελτίωση προήλθε από τα ισοζύγια των αγαθών και των δευτερογενών εισοδημάτων. Το μεν πρώτο ενισχύθηκε κατά €1,8 δισεκ., αντανακλώντας την πολύ υψηλότερη άνοδο των εξαγωγών καυσίμων και αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων από την αντίστοιχη των εισαγωγών, το δε δεύτερο αυξήθηκε κατά €2,0 δισεκ (ANFA/SMP και ΤΑΑ).