Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 1ο δίμηνο του 2021 συνεχίστηκε σε ετήσια βάση η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και η συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία. Από το 2ο τρίμηνο 2021, το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, του τουρισμού και η προσδοκώμενη επιστροφή σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης δύνανται να αντιστρέψουν την πορεία των προαναφερθέντων ισοζυγίων, με ενίσχυση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία