Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις και αβεβαιότητα. Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται εν εξελίξει το τρίτο κύμα της πανδημίας. Οι εν λόγω διακυμάνσεις, συνοδευόμενες από την εφαρμογή αναγκαίων περιοριστικών μέτρων στις φάσεις έξαρσης (ή προβλεπόμενης έξαρσης) της πανδημίας και από τη σταδιακή χαλάρωσή τους στις φάσεις κάμψης, αντανακλώνται σε βασικούς δείκτες της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας όπως η ιδιωτική κατανάλωση.