Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση κατά €355,2 εκατ. το 11μηνο Ιαν – Νοε 2017. Η εν λόγω μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €2.164,7 εκατ. και της μείωσης του ισοζυγίου αγαθών κατά -€1.809,5 εκατ. Oι κατηγορίες των υπηρεσιών τουρισμού και μεταφορών αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ενίσχυσης του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών το 11μηνο Ιαν – Νοε 2017.