Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, η ελληνική οικονομία αναμένεται να μεγεθυνθεί με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,3% την πενταετία 2021-2025 (5,5% σε τρέχουσες τιμές). Η εν λόγω επίδοση ισοδυναμεί με σωρευτική αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κατά 23,5% (30,5% σε τρέχουσες τιμές).