Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των εξαγωγών και των εισαγωγών, παρουσίασε οριακή ετήσια αύξηση της τάξης των €4,8 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2018. Επιπρόσθετα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο παρέμεινε σε ανοδική τροχιά σε όρους ετήσιας μεταβολής για 7ο συνεχές τρίμηνο (για 8ο σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής) και ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων σημείωσε αύξηση 17,2% και 4,6% σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα.