Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεχίστηκε η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας το 9μηνο 2023 σε ετήσια βάση, αλλά παραμένει το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας παραμένουν αμετάβλητα καθώς αυτή πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, τα άτομα νεαρής ηλικίας καθώς και τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εντοπίζονται στη Δυτική και στην Κεντρική Μακεδονία ενώ τα χαμηλότερα στο Νότιο Αιγαίο και στην Αττική. Οι κλάδοι με την ισχυρότερη θετική επίδραση στην απασχόληση είναι οι κλάδοι Ανθρώπινης υγείας-Κοινωνικής μέριμνας, Μεταφοράς-Αποθήκευσης, Κατασκευών καθώς και ο Πρωτογενής τομέας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης δείχνουν ότι η μετάβαση της οικονομίας προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα προσανατολισμένο προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με διεθνώς εμπορεύσιμη παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη και επίσπευση αυτού του μετασχηματισμού.