Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ), η ελληνική οικονομία αναμένεται να πετύχει τον 4ο υψηλότερο πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης το 2023 και την 4η  υψηλότερη πραγματική σωρευτική μεγέθυνση σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωζώνης την τριετία 2023-2025. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,4% το 2023, στο 2,3% το 2024 και στο 2,2% το 2025 έναντι 0,6%, 1,2% και 1,6% αντίστοιχα στην Ευρωζώνη.