Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 14,2% του εργατικού δυναμικού τον Ιούλιο 2021 (χαμηλό 10,8 ετών) από 15,0% τον Ιούνιο 2021 και 16,8% τον Ιούλιο 2020. Η πτώση του ποσοστού ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης τον Ιούλιο 2021, πέραν των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, δύνανται να συνδεθούν και με την ανάκαμψη των τουριστικών εσόδων.