Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στην καλύτερη θέση των τελευταίων δεκαετιών για να ανταπεξέλθει σε τυχόν κρίσεις. Αυτό είναι συνέπεια της υιοθέτησης ενός πολύ αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τα εποπτικά κεφάλαια και τη ρευστότητα, της ισχυρής κεφαλαιοποίησης και της υψηλής ρευστότητας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων. Η ανθεκτικότητά τους ενισχύεται περεταίρω από την εξυγίανση τους ενεργητικού τους με τη μείωση των ΜΕΔ και από την ανάκαμψη της κερδοφορίας τους, ενώ η ΕΚΤ έχει δείξει έμπρακτα ότι δεν θα διστάσει να παρέμβει άμεσα αν παραστεί ανάγκη.