Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το εμπόριο, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η βιομηχανία αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της ανάκαμψης το 2021. Οι τομείς της οικονομίας με τον μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μετά τη βαθιά ύφεση το 2020, ανέκαμψαν σημαντικά το 2021.