Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας το 2021 μειώθηκε στο 14,8% του εργατικού δυναμικού από 16,4% το 2020. Η συγκεκριμένη τιμή είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 11 ετών, ωστόσο, μαζί με την αντίστοιχη της Ισπανίας, είναι οι υψηλότερες στην ΕΕ-27 (7,0%) και την Ευρωζώνη (7,7%). Λαμβάνοντας υπόψιν την παρατήρηση του Δεκεμβρίου 2021 (ποσοστό ανεργίας στο 12,8%), η τάση που διαμορφώνεται για το μέσο ποσοστό ανεργίας το 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος το 2021 είναι καθοδική.