Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ, ισοζύγιο πληρωμών) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ, εμπορευματικές συναλλαγές), η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών στην ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 3ο τρίμηνο 2017 αναμένεται να είναι θετική. Το εν λόγω ποιοτικό συμπέρασμα εδράζεται στην καταγραφείσα επίδοση του τομέα των υπηρεσιών και συγκεκριμένα της τουριστικής βιομηχανίας.