Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το διαφορικό πληθωρισμού Ελλάδας και Ευρωζώνης, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στον ρυθμό πληθωρισμού των δύο οικονομιών, παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος για 31ο συνεχές τρίμηνο το 1ο τρίμηνο 2019. Η εν λόγω απόκλιση ισοδυναμεί με πτώση του λόγου των τιμών Ελλάδας και Ευρωζώνης (ΔΤΚ Ελλάδα / ΔΤΚ Ευρωζώνη), δηλαδή με μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.