Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, μειώθηκε στο 13,9% του εργατικού δυναμικού τον Aυγ-21 από 14,0% τον Ιουλ-21 και 16,9% τον Αυγ-20. Η εν λόγω ετήσια μείωση αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά 5,9% YoY (227,0 χιλιάδες άτομα) και στη συρρίκνωση του αριθμού των ανέργων κατά 16,4% YoY (128,3 χιλιάδες άτομα).