Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tα τελευταία 4,5 χρόνια η απασχόληση στην ελληνική οικονομία ακολουθεί ανοδική πορεία. Οι κλάδοι του τουρισμού του εμπορίου, του δημοσίου και της βιομηχανίας είχαν την υψηλότερη συνεισφορά στην προαναφερθείσα αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον, οι νέες θέσεις εργασίας αφορούσαν κυρίως μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.