Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,4% τον Μαϊ-24 από 3,2% τον Απρ-24. Επιπρόσθετα, ήταν οριακά χαμηλότερος σε σύγκριση με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (2,6% τον Μαϊ-24 από 2,4% τον Απρ-24). Η ομάδα αγαθών και υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη συμβολή στην επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Μαϊ-24 ήταν αυτή τη διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών -αφαίρεσε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες  σε σύγκριση με τον Απρ-24- και ακολούθησαν τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια, η στέγαση, νερό, ηλεκτρικό αέριο και άλλα καύσιμα, η υγεία και τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι μεταφορές και η ένδυση και υπόδηση πρόσθεσαν εν συνόλω 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό του Μαϊ-24 σε σύγκριση με τον Απρ-24.