Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εξαιτίας των τρεχουσών εξελίξεων στο μέτωπο της κρίσης του κορωνοϊού (Covid-19), προβλέπεται ραγδαία επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-28. Αρνητικές επιδράσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές.