Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε την πορεία οικονομικών δεικτών που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης στην Ελλάδα. Βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) παρατηρείται ότι ανάμεσα σε 11 συγκεντρωτικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ο κλάδος της μεταποίησης είναι ο μόνος που σε όρους πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας έχει πλησιάσει σε σημαντικό βαθμό τα προ κρίσης χρέους επίπεδα (2007)