Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η δεύτερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς του 2021 επιβεβαίωσε την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας και την ύφεση του 9,0%. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης αναθεωρήθηκε οριακά προς τα πάνω στο 8,4% από 8,3% σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Μαρτίου 2022. Σε ό,τι αφορά τις επί μέρους συνιστώσες του ΑΕΠ για το 2021, η αύξηση της συνολικής κατανάλωσης σε σταθερές τιμές αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 4,9% από 6,8% τον Μάρτιο 2022, ενώ οι ρυθμοί ενίσχυσης των εξαγωγών και των εισαγωγών αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω στο 24,1% (από 21,9%) και 17,7% (από 16,1%) αντίστοιχα.