Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ενίσχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα συνεχίστηκε για 7ο συνεχή μήνα τον Δεκέμβριο 2021. Αναλυτικά, η ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο 4,4%, τιμή που αντιστοιχεί σε υψηλό 10,9 ετών. Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκέμβριου 2021, ο μέσος όρος του ΕνΔΤΚ αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,6% από μείωση 1,3% την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Το εν λόγω αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει τον αρνητικό ετήσιο πληθωρισμό του 1ου εξαμήνου 2021 και τον θετικό του 2ου εξαμήνου 2021.