Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, παρουσίασαν ανθεκτικότητα. Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, ο ρυθμός μεταβολής παρέμεινε θετικός στο 1,7% από 5,6% το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Στο πεδίο της αγοράς εργασίας, το ποσοστό ανεργίας, παρά τη μεγάλη ύφεση στην οικονομία, μειώθηκε στο 16,2% του εργατικού δυναμικού το 3ο τρίμηνο 2020 από 16,4% το 3ο τρίμηνο 2019.