Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε όρους χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας, η μεγάλη συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο 2020 αντανακλάται στη μείωση των ωρών εργασίας κατά -19,0% QoQ / -27,4% YoY. Ο ρυθμός πτώσης του γενικού επιπέδου των τιμών σημείωσε επιτάχυνση τον Αύγουστο 2020.