Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H απασχόληση σε όρους ωρών εργασίας (στοιχεία εθνικών λογαριασμών) κινήθηκε έντονα καθοδικά το 1ο τρίμηνο 2020, με τον τριμηνιαίο και τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνονται στο -5,4% και -4,8% αντίστοιχα. Οι προαναφερθείσες μεταβολές εξηγούν σε όρους εθνικολογιστικής μεγέθυνσης τη συρρίκνωση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο 2020. Ο πληθωρισμός έκλεισε με αρνητικό πρόσημο τον Μάιο 2020.