Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ), ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% και στο 1,9% το 2023 και το 2024 αντίστοιχα (μέσος όρος 2,2% έναντι 1,3% στην Ευρωζώνη), από 5,9% το 2022. Σε σύγκριση με τις χειμερινές προβλέψεις της ΕΕπ (Φεβ-23), ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα για το 2023 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.