Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων – εξαιρουμένων των κατηγοριών των ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών και των πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών κατασκευών – ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,6% ή €190,6 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2019 από 7,8% ή €418,1 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2018. Στην πλευρά της χρέωσης των εμπορευματικών συναλλαγών, δηλαδή των εισαγωγών, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 5,8% ή €770,0 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2019 από 7,9% ή €1.029,8 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2018. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε σε ετήσια βάση κατά €283,8 εκατ.