Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2023 επιβραδύνθηκε στο 4,2% από 9,3% το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ένα μέτρο του επιπέδου των τιμών που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά για να αγοράσουν ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών, συνέχισε να αυξάνεται το 2023, ωστόσο με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2022. Αντιθέτως, ο πυρήνας πληθωρισμού επιταχύνθηκε στο 5,3% από 4,6% το 2022, υποδεικνύοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις διευρύνθηκαν και σε άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών πλην της ενέργειας και των τροφίμων.