Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ο δείκτης παραγωγής στη βιομηχανία παρέμεινε αμετάβλητος σε ετήσια βάση. Η εν λόγω επίδοση ήταν αποτέλεσμα της περαιτέρω πτώσης του δείκτη παραγωγής στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της επιβράδυνσης στη μεταποίηση.