Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τις τελευταίες εβδομάδες οι προβλέψεις που ανακοινώνονται για την πορεία της ελληνικής οικονομίας συγκλίνουν προς ένα κεντρικό σενάριο. Καταγράφεται ισχυρή αναθεώρηση επί τα βελτίω των εκτιμήσεων για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του 2022, η προβλεπόμενη επιβράδυνση για το 2023 γίνεται πιο απότομη, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρούνται προς τα πάνω τόσο για το 2022 όσο και για το 2023. Τέλος, σε όρους σωρευτικής μεγέθυνσης 2022-2024, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα υπεραποδώσει σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27 και της Ευρωζώνης.